Lad os komme i gang!

Næste

Bekræft privatlivspolitik

Alt data bliver krypteret, opbevaret sikkert og slettes efter 6 måneder, medmindre du vælger at beholde det i systemet. Du kan læse mere om vores privatlivspolitik her.
Okay
Nej tak

Privatlivspolitik

03/12-2018

 1. Hvem er PrivatPension?
 2. Hvad er personoplysninger?
 3. Hvilken type personoplysninger behandler vi om dig og hvorfor?
 4. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?
 5. Hvad er vores retlige grundlag for behandling af personoplysninger?
 6. Hvem deler vi dine personoplysninger med?
 7. Hvordan opbevares dine personoplysninger på en sikker måde?
 8. Hvad er dine rettigheder som registreret?
 9. Opdateringer
For os er ansvarlig omgang med personoplysninger afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du benytter dig af PrivatPensions tjenester, eller når du er leverandør eller samarbejdspartner hos PrivatPension, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger. Privatlivspolitikken indeholder en række oplysninger, som vi er forpligtet til at give dig i henhold til lovgivningen. Politikken er således ikke en del af din aftale med os, og du tillægges ingen kontraktlige rettigheder eller forpligtelser som følge af politikken.

1. Hvem er PrivatPension?

PrivatPension Forsikringsagentvirksomhed A/S er en del af Söderberg & Partners Danmark Holding ApS. PrivatPension driver forsikringsagentvirksomhed. Hos PrivatPension er vi professionelle pensionsagenter med speciale i at optimere pensionsordninger for private. Vi hjælper vores kunder med at få overblik over deres pension, bl.a. om du betaler for meget i omkostninger og om dit afkast er højt nok. Hvis du har spørgsmål eller andet feedback til denne privatlivspolitik eller til PrivatPensions behandling af personoplysninger som led i driften af vores virksomhed, kan du kontakte os her: PrivatPension Forsikringsagentvirksomhed A/S
CVR-nr.: 37760633
c/o Söderberg & Partners
Landgreven 3
1301 København K
E-mail: info@privatpension.dk

1.1 Brugere

I forbindelse med din brug af PrivatPensions tjenester indsamler og behandler PrivatPension personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, herunder egne formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik. PrivatPension er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

1.2 Leverandører og samarbejdspartnere

I forbindelse med driften af PrivatPensions virksomhed indsamler og behandler PrivatPension personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik. PrivatPension er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

2. Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

Hvilken type personoplysninger behandler vi om dig og hvorfor?

3.1 Brugere

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til at synliggøre hvad individer med lignende pensionsforhold har kunne opnå i besparelsespotentiale ved at blive kunde hos PrivatPension og til at kontakte dig med tilbud om at se dine pensionsforhold igennem. De indsamlede oplysninger vil generelt være oplysninger, som vi indsamler på dine vegne og med dit samtykke, eller som du selv uploader i forbindelse med din brug af vores tjenester, oplysninger som bruges til at levere bedre tjenester til vores brugere, samt oplysninger vedrørende PrivatPensions rettigheder og forpligtelser. Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at vi vil være ude af stand til at levere vores tjenester.
PrivatPension indsamler og behandler almindelige personoplysninger og følsomme oplysninger om dig.
PrivatPension vil typisk registrere følgende oplysninger (listen er ikke udtømmende):
Kontakt- og identifikationsoplysninger: Oplysninger, som du giver os, når du benytter vores tjenester, herunder kontaktoplysninger (navn, telefonnummer og e-mailadresse), samt dit CPR-nummer. Oplysninger om din økonomi: For at vi kan levere vores tjeneste, har du givet samtykke til, at PrivatPension kan behandle personoplysninger om dig fra Pensionsinfo. Øvrige oplysninger til administration af dit brugerforhold, herunder markedsføring: Oplysninger som du giver os om dine præferencer i forhold til markedsføring og kommunikation, oplysninger du afgiver ved brug af vores sider på sociale medier, samt oplysninger du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i dit kundeforhold hos PrivatPension. Oplysninger vi indsamler og behandler, når du besøger vores hjemmeside: Oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer i og mellem vores hjemmesider og de ressourcer, som du skaffer dig adgang til, information om din computer, enhed og browser, herunder i nogle tilfælde din IP-adresse, browsertype og anden hardware- og software-information. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed, kan vi også indsamle et unikt identifikationsnummer tildelt din enhed.

3.2 Leverandører og samarbejdspartnere

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med driften af PrivatPensions virksomhed. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er leverandør eller samarbejdspartner, men generelt vil det være oplysninger vedrørende leverandøradministration samt oplysninger vedrørende PrivatPensions rettigheder og forpligtelser. Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at PrivatPension vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit leverandørforhold. PrivatPension indsamler og behandler kun almindelige personoplysninger.
PrivatPension vil typisk registrere følgende oplysninger (listen er ikke udtømmende):
Kontakt- og identifikationsoplysninger: Oplysninger, som du giver os, i forbindelse med indgåelse af en leverance eller samarbejdsaftale, herunder kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse). Øvrige oplysninger til administration af dit leverandørforhold, herunder markedsføring: Oplysninger som du giver os om dine præferencer i forhold til markedsføring og kommunikation, oplysninger du afgiver ved brug af vores sider på sociale medier, samt oplysninger du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i dit leverandørforhold hos PrivatPension. Oplysninger vi indsamler og behandler, når du besøger vores hjemmeside: Oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer i og mellem vores hjemmesider og de ressourcer, som du skaffer dig adgang til, information om din computer, enhed og browser, herunder i nogle tilfælde din IP-adresse, browsertype og anden hardware- og software-information. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed, kan vi også indsamle et unikt identifikationsnummer tildelt din enhed.

4. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

PrivatPension anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling. PrivatPension bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Såfremt dine oplysninger er ukorrekte eller du ønsker din data slettet, kan du til enhver tid skrive til os på info@privatpension.dk.

4.1 Brugere

PrivatPension behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, herunder egne formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger i alle tilfælde gælder for dig. Levering af vores tjenester: Som led i vores levering af PrivatPensions orientering om et muligt besparelsespotentiale, samt almindelig kundeservice. Leveringen af vores tjenester udføres i samarbejde med professionelle pensionsrådgivere. Statistik og analyser: Alle statistikker og analyser, der anvendes til at sikre og forbedre kvaliteten af PrivatPensions tjenester, udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person. Drift og vedligehold af vores hjemmesider: Tilvejebringelsen af vores onlineydelser på vores hjemmesider, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores hjemmesider. Overholdelse af gældende love og regler: Overholdelse af love og regler, som PrivatPension er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler, som påhviler PrivatPension.

4.2 Leverandører og samarbejdspartnere

PrivatPension behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger i alle tilfælde gælder for dig. Administration af leverandør- og samarbejdsforhold: Administration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som PrivatPension arbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vores CRM-register med information om vores kontaktpersoner hos vores leverandører og samarbejdspartnere. Statistik og analyser: Alle statistikker og analyser, der anvendes til at sikre og forbedre kvaliteten af PrivatPensions tjenester, udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person. Drift og vedligehold af vores hjemmesider: Tilvejebringelsen af vores onlineydelser på vores hjemmesider, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores hjemmesider. Overholdelse af gældende love og regler: Overholdelse af love og regler, som PrivatPension er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler, som påhviler PrivatPension.

5. Hvad er vores retlige grundlag for behandling af personoplysninger?

PrivatPension behandler kun dine personoplysninger, når vi har et retligt grundlag til at foretage behandlingen. Når omstændighederne kræver det, kan PrivatPension både behandle almindelige oplysninger, følsomme oplysninger og andre særlige kategorier af oplysninger om dig. Bemærk, at ikke samtlige de angivne retlige grundlag i alle tilfælde gælder for dig. Behandling af almindelige oplysninger om dig sker som udgangspunkt på et af følgende grundlag: Samtykke: Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål. Behandling på grundlag af samtykke har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Kontrakt: Indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med PrivatPension. Behandling på grundlag af kontrakt har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Juridisk forpligtelse: Opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som PrivatPension er pålagt. Behandling på grundlag af en juridisk forpligtelse har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. Vores legitime interesser: Hensynet til PrivatPensions legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, i del 4. Behandling på grundlag af vores legitime interesser har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Tredjemands legitime interesser: Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser for så vidt angår de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere. Behandling på grundlag af tredjemands legitime interesser har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Behandling af følsomme oplysninger om dig sker som udgangspunkt på et af følgende grundlag: Samtykke: Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål. Behandling på grundlag af samtykke har hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a. Offentligt tilgængelige oplysninger: Behandling vedrører personoplysninger, som tydeligvis er offentliggjort af dig. Behandling på dette grundlag har hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra e. Retskrav: Behandling er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f). Vitale interesser: Behandling er nødvendig for at beskytte dine eller en anden fysisk persons vitale interesser. Behandling på grundlag af vitale interesser har hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra c.

Behandling af særlige kategorier oplysninger om dig sker som udgangspunkt på et af følgende grundlag:
CPR-nummer:
Behandlingen sker enten
 1. når du har givet dit samtykke til dette,
 2. når PrivatPension er pålagt at behandle dette i henhold til lovgivningen, eller
 3. når en af betingelserne for behandling af følsomme oplysninger ovenfor er opfyldt.
  Behandling af CPR-nummer har hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

6. Hvem deler vi dine oplysninger med?

PrivatPension videregiver oplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med vores levering af vores tjenester, herunder videregiver vi oplysninger til vores samarbejdspartnere, når du har givet samtykke hertil, i forbindelse med vores rådgivning.

PrivatPension kan videregive og/eller overlade dine personoplysninger til leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern administration af vores it-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, revision, juridisk bistand mv. Herunder, men ikke begrænset til, virksomhederne Pensure ApS, CVR: 38918273 & Teal IVS, CVR: 39063158. PrivatPension tilstræber i videst muligt omfang at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

PrivatPension overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

7. Hvordan opbevares dine personoplysninger på en sikker måde?

Det er PrivatPensions politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Dette indebærer, at PrivatPension som udgangspunkt opbevarer dine personoplysninger i 6 måneder. Når dit bruger- eller leverandørforhold eller samarbejdet ophører, vil dine personoplysninger som udgangspunkt blive slettet efter ophøret, medmindre vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en bestemt tidsperiode. PrivatPension kan i visse tilfælde opbevare oplysningerne i en længere periode, hvis vi har en berettiget interesse heri, eksempelvis hvis der verserer en retssag, eller lign.

8. Hvad er dine rettigheder som registreret?

Ifølge persondataforordningen har du en række rettigheder, som du kan gøre gældende over for PrivatPension. Du skal være opmærksom på, at vi ikke altid vil være forpligtet til at opfylde disse rettigheder helt eller delvist. Eksempelvis har du ikke ret til at få slettet oplysninger om dig, som PrivatPension opbevarer, hvis lovgivningen forpligter PrivatPension til at opbevare disse oplysninger. Indsigt: Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi er i besiddelse af, samt bl.a. få oplyst hvad personoplysninger bruges til og hvem de videregives til. Indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Berigtigelse: Du kan anmode om berigtigelse af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv.
Begrænsning og sletning:
Du kan anmode om at få oplysninger om dig selv begrænset eller slettet, hvis betingelserne for dette er opfyldt.
Dataportabilitet: Du kan gøre din ret til dataportabilitet gældende for oplysninger du selv har afgivet til os, såfremt behandlingen baserer sig på samtykke eller kontrakt, og dette i øvrigt er teknisk muligt.

Du har derudover ret til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, såfremt behandlingen baserer sig på dit samtykke.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke eller anmoder om begrænsning af vores behandling af personoplysninger, kan dette medføre, at vi ikke længere kan levere vores tjenester til dig.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte info@privatpension.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Klage over PrivatPensions behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

9. Opdateringer

PrivatPension evaluerer og opdaterer løbende denne privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.